Stikordsregister til bogen:
Mange Intelligenser i Klasseværelset

A

Abbott, Jim, 144

Aktiv indlæring, 100

Aktivering og deaktivering af intelligenser, 30-31

Aktivitetscentre, 95-101;

  • elevmedbestemmelse og, 100-101;
  • midlertidigt emnebestemt, 97-98
  • midlertidigt åbent, 98-99;
  • permanent emnebestemt(skiftende), 99-100;
  • permanent åbent, 96-97;

Allende, Isabel, 168

Alternative symbol systemer, 145

Alvarez, Luis, 168

Anang folket, 167

Arbejdsprøver, 122

Aristoteles, 144

Arts Propel programmet, 127

Aktiviteter til at undervise eleverne om MI teorien

  • biografier, 48;
  • brætspil, 52;
  • erhvervsdag, 48;
  • fem minutters introduktion, 44-47;
  • hurtige erfaringsaktiviteter, 49;
  • menneskelig intelligensjagt, 51-52;
  • MI borde, 50-51;
  • MI historier, sange eller lege, 53;
  • MI lagkage, 42, 45-46;
  • oplæsninger, 50;
  • timeplaner, 49;
  • udflugter, 48;
  • udstillingsskabe, 50;
  • væg udstillinger, 49;

B

Beethoven, Ludwig van, 144

Beregninger og kvantitetsbestemmelser (undervisningsstrategi), 75-76

Beskrivelse af intelligenser hos elever, 33-42

  • gennem iagttagelse, 34;
  • tjekliste til, 36-38;
  • ved at arrangere specielle aktiviteter, 42;
  • ved at gennemse skoleoplysninger, 39-40;
  • ved at skaffe dokumenter, 39;
  • ved at snakke med andre lærere, 40-41;
  • ved at spørge eleverne, 41-42;
  • ved at tale med forældrene, 41;
  • vurderingsmedarbejder, 116;

Billedmetaforer (undervisningsstrategi), 79

Black Elk, 168

Blindskrift, 145

Blixen, Karen, 20

Blooms taxonomi og MI teorien, 159-161

Boyer, Ernest, 117

Brainstorming, 73

Brætspil (undervisningsstrategi), 87

Buddha, 20

Båndoptagelse (undervisningsstrategi), 73-74

C

Carver, George Washington, 168

Chagall, Marc, 144

Chavez, Caesar, 168

Chomsky, Noam, 13

Christie, Agatha, 144

Christofferske konfrontationer, 157-159

Churchill, Winston, 144

Computerteknologi, 164-165

  • software, der aktiverer de mange intelligenser, 166

Csikszentmihalyi, Mihaly, 117, 118

Curie, Madame, 20

D

da Vinci, Leonardo, 144

Darwin, Charles, 79, 144, 155

de Loria, Vine, 168

Demosthenes, 144

Dewey, John, 56

Diagrammer

  • 49 forskellige grundlag for MI vurdering, 133;
  • eksempler på afhjælpende MI metoder i specielle emner, 147;
  • eksempler på de syv måder, eleverne kan demonstrere deres kundskaber om specifikke emner, 130;
  • fremtrædende personer fra minoritetsgrupper, 168;
  • idéer til indholdet af en MI portfolio, 136-137
  • mangelparadigme kontra vækstparadigme inden for specialundervisning, 143;
  • MI i traditionelle skoleprogrammer, 115;
  • MI og tematisk undervisning, 69;
  • MI strategier til håndtering af individuel opførsel, 110;
  • MI teorien og Blooms taxonomi, 161;
  • oversigt over “Syv undervisningsmetoder”, 59;
  • oversigtsdiagram over MI teorien, 20-22;
  • personer, der klarede sig fremragende på trods af handicaps, 144;
  • software, der aktiverer de mange intelligenser, 166;
  • standardiserede prøver kontra autentisk vurdering, 123-124;
  • strategier til omgåelse af intelligensmæssige svagheder, 146;
  • syv indlæringsprofiler, 35;

Diskografier (undervisningsstrategi), 84

Dyskalki, 142

Dysleksi, 142,

Døde poeters klub, 57

E

Edison, Thomas, 79, 144

Einstein, Albert, 30, 144, 155, 156

Eisner, Elliot, 117,

Elevførte statistikker, 125

Elevsamtaler, 125

Erhvervsvejledning, 169

Erikson, Erik, 13

F

Faraday, Michael, 144

Farvekoder (undervisningsstrategi), 78-79

Flindt, Vivi, 20

Flow-rum, 118

Ford, Henry, 79

Forskelligartede aldersblandede grupper, 118

Franklin, Ben, 33

Freud, Sigmund, 20

Fröebel, Friedrich, 56

Følelsesbetonede øjeblikke (undervisningsstrategi), 63, 90

G

Gardner, Howard, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 24, 30, 33, 47, 48, 50, 79, 113, 114, 115, 116, 117, 121, 122, 126, 145, 153, 155, 157, 158, 164, 167,

Gauss, Karl Friedrich, 13

Goethe, Johann Wolfgang von, 16, 141

Goodlad, John I., 55, 90, 114, 117

Grafiske symboler (undervisningsstrategi), 80

Gruppearbejde, 56

H

Harvard Project Zero Development Group, 95, 113, 120, 126

Hawking, Stephen, 144

Hayakawa, S. I., 168

Heuristik (undervisningsstrategi), 77

Historiefortælling, 72

Hjerneskade, 12

Howarth, John, 155

Howe, Oscar, 168

Hukommelse, 152-154

Huxley, Aldous, 144

I

Ideomotorisk dyspraksi, 142

Idéskitser (undervisningsstrategi), 79-80

Individuelle handlingsplaner, 149

Indlæringsbeskrivelse, elevkontrakt, 131

Indlæringsprofiler

  • syv slags, 35;
  • teorien om, 18, 33

Inouye, Daniel K., 168

Integrated Thematic Instruction (ITI), 68, 99

Intelligens

  • definition af, 9

Intelligenstests

  • oprindelsen af, 1

Interessegrupper, 118

Interpersonel intelligens

  • beskrivelse af, 11;
  • bøger til undervisning gennem, 181;
  • Christofferske konfrontationer, 159;
  • erhverv, der kræver, 170;
  • evolutionær baggrund for, 22;
  • historiske faktorer, 22;
  • hukommelsesstrategier til stavetræning, 154;
  • høje slutresultater, 20, 144, 168;
  • kernekomponenter i, 20;
  • kulturelle dimensioner ved, 21;
  • miljømæssige faktorer i forb.m., 94
  • neurologiske systemer, 21;
  • problemløsningsstrategier, 157;
  • symbolsystemer for, 20;
  • tilstedeværelse hos andre arter, 22;
  • tjekliste til vurdering, 38;
  • udviklingsfaktorer ved, 21;
  • undervisningsmaterialer, metoder og strategier til, 62, 85-88

Intrapersonel intelligens

  • beskrivelse af, 11;
  • bøger til undervisning gennem, 181;
  • Christofferske konfrontationer, 159;
  • erhverv, der kræver, 170;
  • evolutionær baggrund for, 22;
  • historiske faktorer, 22;
  • hukommelsesstrategier til stavetræning, 154;
  • høje slutstadier, 20, 144, 168;
  • kernekomponenter i, 20;
  • kulturelle dimensioner ved, 21;
  • neurologiske systemer, 21;
  • problemløsningsstrategier, 157;
  • symbolsystemer for, 20;
  • tilstedeværelse hos andre arter, 22;
  • tjekliste til vurdering, 38;
  • udviklingsfaktorer ved, 21;
  • undervisningsmaterialer, metoder og strategier til, 59, 62, 88-91

Ipsative målinger, 121, 135

J

Jeg-budskaber (undervisningsstrategi), 85-86

Johnson, Lyndon B., 156

Johnson, Samuel, 144

Joplin, Scott, 168

Joyner-Kersee, Jackie, 168

Jung, Carl, 19

K

Kahlo, Frida, 20, 168

Kategorisering, 76

Kepler, Johannes, 144

Key skolen, 117-119

King, Martin Luther, Jr, 20, 168

Kinæstetiske begreber (undervisningsstrategi), 82

Kipling, Rudyard, 144

klassebog, 42, 122, 140

Klassekort, 125-126

Klassemiljøet, 92-101

Klasseteater (undervisningsstrategi), 81-82

Klassifikation og kategorisering, 76

Kodály, Zoltán, 167

Kognitive færdigheder, 152-161

Kognitive omgåelsesmetoder, 145-147

Kontaktperson,til lokalsamfundet, 116

Kovalik, Susan, 68, 99

Kriteriebestemte vurderinger, 125

Kroppen som hjælpemiddel (undervisningsstrategi), 82-83

Kropskinæstetisk intelligens

  • beskrivelse af, 10-11;
  • bøger til undervisning gennem, 180;
  • Christofferske konfrontationer, 159;
  • erhverv, der kræver, 169;
  • evolutionær baggrund for, 22;
  • historiske faktorer, 22;
  • hukommelsesstrategier til stavetræning, 154;
  • høje slutresultater, 20, 144, 168;
  • kernekomponenter i, 20;
  • kulturelle dimensioner ved, 21;
  • miljømæssige faktorer i forbindelse med, 94;
  • neurologiske systemer, 21;
  • problemløsningsstrategier, 157;
  • symbolsystemer for, 20;
  • tilstedeværelse hos andre arter, 22;
  • tjekkliste til vurdering, 37;
  • udviklingsfaktorer ved, 21;
  • undervisningsmaterialer, metoder og strategier til, 59, 61, 81-83kropssvar (undervisningsstrategi), 81

Krystalliserende oplevelser, 30

Kulturel mangfoldighed, 21, 165, 171

L

Learning Disability Quarterly (LDQ), 141

Ledelsesværktøj, MI som 103-111

  • at få elevernes opmærksomhed, 103-104;
  • at se tingene I et bredere perspektiv, 111
  • dannelse af grupper, 107-108;
  • forberedelse af aktivitetsskift, 105-106;
  • håndtering af individuel adfærd, 108-109;
  • kommunikation af klasseregler, 106-107;

Lee, Spike, 168

Lee, Yuan, 168

Litzel, Otto, 144

Logbøger (undervisningsstrategi), 74, 124, 137

Logisk-matematisk intelligens

  • beskrivelse af, 10;
  • bøger til undervisning gennem, 179;
  • Christofferske konfrontationer, 158;
  • erhverv, der kræver, 169;
  • evolutionær baggrund for, 22;
  • historiske faktorer, 22;
  • hukommelsesstrategies til stavetræning, 154;
  • høje slutstadier, 20, 144, 168;
  • kernekomponenter i, 20;
  • kulturelle dimensioner ved, 20, 21;
  • neurologiske systemer, 21;
  • problemløsningsstrategier, 156;
  • symbolsystemer for, 20;
  • tilstedeværelse hos andre arter, 22;
  • tjekliste til vurdering, 36;
  • udviklingsfaktorer ved, 21;
  • undervisningsmaterialer, metoder og strategier til, 60, 75-77

Lozanov, Georgi, 56

M

MacDonald, James, 117

Malcolm X, 168

Mandela, Nelson, 20

Mange intelligenser

  • aktivering og deaktivering af, 30-31;
  • aktiviteter til udforskning af teorien, 23;
  • basisliste over bøger, 176-178;
  • beskrivelse af, 10-11;
  • bøger til undervisning gennem, 179-181;
  • evolutionær baggrund for, 22;
  • forholdet til andre intelligensteorier, 18-19;
  • forslag til andre intelligenser, 17-18;
  • historiske faktorer, 22;
  • høje slutresultater, 20, 144, 168;
  • i traditionelle skoleaktiviteter, 114;
  • identifikation af egne, 24-29;
  • kernekomponenter i, 20;
  • kulturelle dimensioner ved, 21, 165, 167-168;
  • neurologiske systemer for, 21;
  • nøglepunkter i MI teorien, 16-17;
  • og udvikling af undervisningsplaner, 55-70;
  • ressourcer i skolen, 25-29;
  • samarbejde mellem, 17;
  • software, der aktiverer, 166;
  • symbolsystemer for, 20;
  • teoretiske baggrund for, 11-16;
  • tilstedeværelse hos andre arter, 22;
  • time og program eksempler, 67, 182-186;
  • tjekliste til vurdering, 36-38;
  • udviklingsmæssige faktorer, 29-30;
  • undersøgelse for voksne, 26-28;
  • undervisningsmaterialer, metoder og strategier til, 71-91;
  • Se endvidere punkterne for hver enkelt intelligens:

Sproglig intelligens,

Logisk-matematisk intelligens,

Spatial intelligens,

Krops-kinæstetisk intelligens,

Musikalsk intelligens,

Interpersonel intelligens,

Intrapersonel intelligens

Mangelparadigme inden for specialundervisning, 143

  • kontra vækstparadigme, 143

Manuel tænkning (undervisningsstrategi), 82

Marichal, Juan, 168

Materialer og metoder i MI undervisning, 58-63

Matlin, Marlee, 144

Means, Russell, 168

Menneskelig intelligensjagt, 51

Menneskeskulpturer (undervisningsstrategi), 86

Menuhin, Yehudi, 30

MI lagkage, 45, 46

MI skole, 113-120

  • komponenter i, 114-117;
  • Key skolen, 117-119, 127

MI teorien. Se Mange intelligenser

Midori, 168

Miljømæssige faktorer i indlæringen, 92-95

Modeller for vækst: Handicappede personer med succes, 142-144

Mohammed, 144

Montessori, Maria, 56, 103

Morrison, Toni, 168

Moses, Grandma, 13

Mozart, Wolfgang Amadeus, 13, 29, 30, 156

Musikalsk intelligens

  • beskrivelse af, 11;
  • bøger til undervisning gennem, 180;
  • Christofferske konfrontationer, 159;
  • erhverv, der kræver, 170;
  • evolutionær baggrund for, 22;
  • historiske faktorer, 22;
  • hukommelsesstrategier til stavetræning, 153;
  • høje slutresultater, 20, 144, 168;
  • kernekomponenter i, 20;
  • kulturelle dimensioner ved, 21;
  • neurologiske systemer, 21;
  • problemløsningsstrategier, 157;
  • symbolsystemer for, 20;
  • tilstedeværelse hos andre arter, 22;
  • tjekliste til vurdering, 37-38;
  • udviklingsfaktorer ved, 21;
  • undervisningsmaterialer, metoder og strategier til, 59, 83-85;

Musikalske begreber (undervisningsstrategi), 84-85

Myers-Briggs modellen og MI teorien, 19

Månedskalender, elevens, 126

N

Nietzsche, Friedrich, 144

Nijinsky, Vaslav, 144

O

Owens, Jesse, 20

P

Paralyserende oplevelser, 5, 30-31

Pascal, Blaise, 13, 20

Patton, George, 144

Peary, Robert, 144

Perlman, Itzhak, 144

Personlige forbindelser (undervisningsstrategi), 89

Pestalozzi, Johann Heinrich, 56

Piaget, Jean, 13

PIFS (Practical Intelligence for School)

  • aktiviteter, 127

Platon, 56

Poe, Edgar Allan, 144

Poincaré, Henri, 155

Pope, Alexander, 144

Poplin, Mary, 141

Portfolios, 134-139

  • fem grundlæggende anvendelsesområder, 134-135;
  • idéer til indholdet af, 136-137;
  • lærerens tjekliste, 138-139;

Problemløsning, 152, 154-157

Project Spectrum, 126

Projektorienteret undervisning, 115-116

Prosopagnosi, 142

Proust, Marcel, 156

Puluwat-kulturen, 167

Pygmalion effekten, 144

R

Rachmaninoff, Sergei, 144

Rain Man, 12

Ravel, Maurice, 144

Redmond, Granville, 144

Reflektionsperioder, korte (undervisningsstrategi), 88

Regnefærdighed, 75

Ressourceformidler, 116, 150

Rockefeller, Nelson, 144

Rodrigo, Joaquin, 144

Roosevelt, Franklin, 144

Rousseau, Jean Jacques, 56

Rytmer, sange, raptekster og viser (undervisningsstrategi), 83-84

S

Sainte Marie, Buffy, 168

Samarbejdsgrupper (undervisningsstrategi), 86-87

Samfundsressource-gruppe, 118

Samtaler om målsætning (undervisningsstrategi), 90-91

Savants, 12,

  • hyperleksi, 12

Schumann, Robert, 144

Simulationer (undervisningsstrategi) 87-88

Slutresultater, 13, 20, 47 , 155, 156, 166, 168

Sociogrammer, 125

Sociopater, 142

Software, der aktiverer de mange intelligenser, 166

Sokratiske spørgsmål (undervisningsstrategi), 76-77

Spatial intelligens

  • beskrivelse af, 10;
  • bøger til undervisning gennem, 179-180;
  • Christofferske konfrontationer, 158;
  • erhverv, der kræver, 169;
  • hukommelsesstrategier til stavetræning, 153;
  • høje slutresultater, 20, 144, 168;
  • kernekomponenter i, 20;
  • kulturelle dimensioner ved, 21;
  • neurologiske systemer, 21;
  • problemløsningsstrategier, 157;
  • symbolsystemer for, 20;
  • tjekliste til vurdering, 37;
  • udviklingsfaktorer ved, 21;
  • undervisningsmaterialer, metoder og strategier til, 59, 78-80

Specialundervisning, 141-51

  • handicappede personer med succes, 142-144;
  • individuelle hindlingsplaner, 148;
  • kognitive omgåelsesmetoder, 145-147;
  • mangelparadigme kontra vækstparadigme, 143;
  • MI teorien som vækstparadigme, 142;
  • Pygmalion effekten, 144;
  • store betydning af MI teorien for, 148-151;

Sproglig intelligens

  • beskrivelse af, 10;
  • bøger til undervisning gennem, 179;
  • Christofferske konfrontationer, 158;
  • erhverv, der kræver, 169;
  • evolutionær baggrund for, 22;
  • historiske faktorer, 22;
  • høje slutresultater, 20, 144, 168;
  • kernekomponenter i, 20;
  • kulturelle dimensioner ved, 21;
  • neurologiske systemer, 21;
  • problemløsningsstrategier, 156;
  • symbolsystemer for, 20;
  • tilstedeværelse hos andre arter, 22;
  • tjekliste til vurdering, 36;
  • udviklingsfaktorer ved, 21;
  • undervisningsmaterialer, metoder og strategier til, 58, 66-72-75

Standardiserede prøver

  • kontra autentisk vurdering, 123-124;
  • uformel brug af, 125;

Steiner, Rudolf, 24

Stemningsmusik (undervisningsstrategi), 85

Suarez, Xavier L., 168

Suggestopædi, 56

Sullivan, Harry Stack, 144

Sullivan, Tom, 144

Superhukommelsesmusik (undervisningsstrategi), 84

Suzuki Talent Education Program, 16, 28

T

Tan, Amy, 168

Tanke-eksperimenter, Einsteins, 154

Taylor, Jane, 152

Tegnsprog, 145

Tematisk undervisning, 68-70

  • på Key skolen, 117-118;

Teorien om mange intelligenser. Se Mange intelligenser

Thorpe, Jim, 168

Thorvaldsen, 20, 144

Timeplaner, 49

  • eksempel, 67, 182-186;
  • MI planlægningsark, 65-66;
  • MI planlægningsspørgsmål, 65 ;
  • sådan laver man, 63;
  • tematisk undervisning, 68

Tjeklister

  • lærerens tjekliste vedr.brug af MI portfolios, 138-139
  • menneskelig intelligensjagt, 51-52;
  • MI undersøgelse for voksne, 26-28;
  • og vurdering, 122-125;
  • tjekliste til vurdering af elevers mange intelligenser, 36-38;

Toulouse-Lautrec, Henri de, 144

Traditionel skole, 114

Truman, Harry, 144

 

U

Udgivelse/mangfoldiggørelse (undervisningsstrategi), 74-75

Uformel brug af standardiserede tests, 125

Uformelle tests, 125

Undervisning af elever i MI teorien, 44-54

Undervisning gennem mange intelligenser

  • beslægtede bøger om, 179-181;
  • karakteristik af MI læreren, 57-58;
  • strategier til, 71-91;
  • vigtige materialer og metoder, 58-63;

Undervisning, der vedrører flere sanser,

  • historisk baggrund for, 56-57

Undervisningsplaner, udvikling af, 55-70;

  • Se også timeplaner

Utzon, Jørn, 20, 168

V

Valgfri tid (undervisningsstrategi), 89

Van Gogh, Vincent, 144

Videnskabelig tænkning (undervisningsstrategi), 77

Vis hvad du kan, 56

Visual-Auditory-Kinesthetic model, 19

Visualisering (undervisningsstrategi), 78

Vurdering af indlæringsfremskridt, 121-139

  • arbejdsprøver, 122
  • Arts Propel programmet, 127;
  • elevens månedskalender, 126;
  • elevførte statistikker, 125;
  • elevsamtaler, 125;
  • forskellige vurderingserfaringer, 122-126;
  • fotografier, 124;
  • i kontekst, 130-133;
  • Key skolen, 127;
  • klassebog, 122;
  • klassekort, 125-126;
  • kriteriebestemte vurderinger, 125;
  • logbøger, 124;
  • lydbånd, 122;
  • MI vurderingsprojekter, 126-127;
  • PIFS aktiviteter, 127;
  • portfolios, 134-139;
  • Project Spectrum, 126;
  • på syv måder, 128-130;
  • sociogrammer, 125;
  • standardiserede prøver kontra autentisk vurdering, 123-124;
  • tjeklister, 125;
  • uformel brug af standardiserede tests, 125;
  • uformelle tests, 125;
  • videobånd, 124;

Vurderingsgrundlag,

  • skema, der viser 49 forskellige, 133

Vurderingsmedarbejder, 116

Vygotsky, Lev S, 13, 73

Vækstparadigme inden for specialundervisning, 142

  • kontra mangelparadigme, 143

W

Wallenberg,Raoul, 20

Weinstein, Carol, 92

Whitman, Robert, 168

Wonder, Stevie, 20

Woolf, Virginia, 20

X

Xerox/Kurzweil Personal Reader, 145

Y

Yamaguchi, Kristi, 168

Tilbage til Index
Tilbage til Index