En basisliste over bøger om de mange intelligenser

De fleste bøger kan købes direkte hos Amazon i England (UK)
eller Amazon i USA (USA) ved at klikke på titlen

(UK) Armstrong, Thomas. (1987). In Their Own Way: Discovering and Encouraging Your Child's Personal Learning Style. Los Angeles, Calif.: Jeremy P. Tarcher. En god introduktion til de mange intelligenser for forældre og lærere.

(USA) Armstrong, Thomas. (1993). 7 Kinds of Smart: Identifying and Developing Your Many Intelligences. New York: Plume/Penguin. Den første bog om de mange intelligenser for almindelige mennesker med øvelser til selvhjælp og flere tjeklister.

(UK) Campbell, Linda, Bruce Campbell, and Dee Dickinson. (1993). Teaching and Learning Through Multiple Intelligences. Tucson, Ariz.: Zephyr Press. Virkelig god kilde til undervisningsstrategier inden for de fem oversete intelligenser (musikalsk, spatial, krops-kinæstetisk, interpersonel og intrapersonel).

(UK) Chapman, Carolyn & Lynn Freeman. Multiple Intelligences, Centres and Projects. IRI Skylight.

Faggella, Kathy, and Janet Horowitz. (September 1990). "Different Child, Different Style." Instructor, 2:49-54. En god, kort artikel om den undervisningsmæssige brug af MI teorien.

(UK) Gardner, Howard. (1983). Frames of Mind: The Theory of Multiple Intelligences. New York: Basic Books. Dette er biblen om de mange intelligenser. Skriv til: Project Zero, Harvard University, Longfellow Hall, Appian Way, Cambridge, MA 02138, USA for yderligere information om Gardners forskning i MI teorien.

(UK) Gardner, Howard. (1991). To Open Minds. New York: Basic Books. Denne bog giver baggrundsinformation om, hvordan teorien om de mange intelligenser opstod.

(UK) Gardner, Howard. (1993). Multiple Intelligences: The Theory in Practice. New York: Basic Books. Denne bog består af et antal skrifter forfattet af Gardner og hans kolleger om MI teorien med det seneste, der reflekterer hans tænkning i øjeblikket. Omfatter den overhovedet bedste, tilgængelige bibliografi om MI teorien samt en liste over konsulenter, der arbejder på området.

Gardner, Howard, and Thomas Hatch. (November/December 1988). "New Research on Intelligence." Learning 17, 4: 37-39. God indledende artikel om MI teorien for lærere, der lige er begyndt at interessere sig for den. En virkelig god artikel at lægge ud på lærerværelset.

Gardner, Howard, and Thomas Hatch. (November 1989). "Multiple Intelligences Go to School." Educational Researcher 18, 8: 4-10. Omfatter gode forskningsresultater om de mange intelligenser i skolerne.

(UK) Gardner, Howard. (May, 1999). The Disciplined Mind : What All Students Should Understand. Simon & Schuster Books. NYT

(UK) Kline, Peter. (1988). The Everyday Genius: Restoring Children's Natural Joy of Learning, and Yours Too. Arlington, Va.: Great Ocean Pub. En bog, der primært handler om accellererede indlæringsstrategier, men som også indeholder MI teorien som en vigtig komponent.

(USA) Kovalik, Susan. (1993). ITI: The Model--Integrated Thematic Instruction. Village of Oak Creek, Ariz.: Books for Educators. (Available from: Books for Educators, 17051 S.E. 277th St., Suite 18, Kent, WA 98032.) Denne bog handler især om integreret emneundervisning, men omfatter et afsnit om, hvorledes man bruger MI teorien til at opbygge emnemoduler.

(USA) Lazear, David. (1991). Seven Ways of Knowing: Teaching for Multiple Intelligences. Palatine, Ill.: IRI Skylight. Dette er en meget lærervenlig introduktion til teorien om de mange intelligenser med mange almengyldige aktiviteter for at vække og udvikle intelligenserne. David Lazear redigerer også Intelligence Connections, et nyhedsbrev på ASCD's Multiple Intelligences Network. Skriv til: David Lazear, New Dimensions of Learning, 729 W. Waveland, Suite G, Chicago, IL 60613,USA eller ring 001(312) 525-6650.

(USA) Lazear, David. (Jan. 1999). Eight Ways of Teaching: The Artistry of Teaching with Multiple Intelligences. Palatine, Ill.: Skylight. En bog, der indeholder otte detaljerede timeplaner; hvert kapitel fokuserer på at undervise i et skolefag gennem en af de otte intelligenser (f.eks. at undervise i geometri gennem den krops-kinæstetiske intelligens). NYT

(UK) Lazear, David. (1993). Seven Pathways of Learning: Teaching Students and Parents about Multiple Intelligences. Tucson, Ariz.: Zephyr Press. Omfatter kopierbare aktiviteter, og timeplaner til undervisning i de mange intelligenser.

(USA) Lazear, David. (1994). Multiple Intelligence Approaches to Assessment: Solving the Assessment Conundrum. Tucson, Ariz.: Zephyr Press. Instruktion i at lave intelligensprofiler over elever, procesmapper, reflektive journaler og logbøger, tjeklister og multiperceptuelle formelle tests.

(UK) Margulies, Nancy. (June 1995). Magic Seven : Tools for Building Your Multiple Intelligences. Zephyr P, Arizona.

Teele, Sue. (1991). Teaching and Assessment Strategies Appropriate for the Multiple Intelligences. Riverside, Calif.: University of California Extension. (Available from: University of California Extension, H101 Bannockburn, University of California, Riverside, CA 92521-0112.) Sue Teele leder et Multiple Intelligences Certificate Program ved U.C. Riverside og er forfatter til en vurderingsstrategi for MI teorien ved navn TIMI (Teele Inventory of Multiple Intelligences). Skriv til hende på: UCR Extension Center, 1200 University Ave., Riverside, CA 92507-4596.

Thornburg, David. (1989). The Role of Technology in Teaching to the Whole Child: Multiple Intelligences in the Classroom. Los Altos, Calif.: Starsong Publications. Thornburg videregiver her sin solide baggrund inden for computer teknologi (han hjalp med til at udvikle Muppet Learning Keys og Koala Pad) til MI teorien.

(UK) Torff, Bruce. (1997). Multiple Intelligences and Assessment: A Collection of Articles. IRI Skylight Publishing.

(USA) Waas, Lane Longino. (1991). Imagine That: Getting Smarter Through Imagery Practice. Rolling Hills Estate, Calif.: Jalmar Press. MI teorien overført til billedsprog.

Winn, Marie. (April 29, 1990). "New Views of Human Intelligence." New York Times Magazine, pp. 16+. En god populær artikel, man kan give til skolebestyrelsesmedlemmer.Tilbage til Index
Tilbage til MI