Forlaget Adlandia

LÆSNING & SKRIVNING MED MANGE INTELLIGENSER
af Thomas Armstrong, Ph.D
Udgivet i samarbejde mellem Adlandia og Dafolo
[ Adlandia: ISBN 87-981179-9-8 ] [ Dafolo: ISBN 87-7281-136-6 ]
Varenr. 6089. Nu til tilbudspris.


Se hele oversigten over materialer om de mange intelligenser
 
BOGEN:

Se forside og lektørudtalelse

208 sider (17x24 cm) med god plads til egne notater. Alle forslag og ideer er tydeligt fremhævet, så de er lette at finde.
Pris Kr. 295,- ekskl. porto

FEBRUAR-TILBUD
i anledning af undervisnings-
ministerens forslag om at styrke kundskaberne i dansk og matematik:
Kr. 200,- inkl.
porto og moms.

 

BESTILLING:


Bestil bogen via kontaktformular


Private kunder bedes endvidere indsætte 200 kr. på Danske Bank konto: 3183-3174071128OM LÆSNING & SKRIVNING MED MANGE INTELLIGENSER:

Oversættelse: Sophie Ellgaard.
Sproglig og faglig bearbejdelse:
Bjarne Juul og Susanne Aabrandt.
Se lektørudtalelse samt stor forside ved at klikke på billedet til venstre.


16/2-2012:
Undervisningsminister Christine Antorini siger:
»For at få en fagligt stærk folkeskole skal vi løfte de to kernefag dansk og matematik. Har man godt fat her, klarer man sig godt i en række andre fag. Dansk og matematik er fundamentet for alt andet«

Lærerforeningsformand Anders Bondo Christensen siger:
»Det er for snævert at tro, at bare fordi vi løfter dansk og matematik, kommer alt andet af sig selv. Nogle har det svært med dansk og matematik, og hvis man blot giver dem mere af det, er jeg slet ikke sikker på, at det er den rigtig løsning. Vi skal også have fokus på de kreative og musiske fag«

Kan disse to synspunkter forenes?
I bogen Læsning og Skrivning med mange intelligenser anskueliggør Thomas Armstrong, hvordan alle de forskellige intelligenser spiller en vigtig rolle for læsning og skrivning, og han giver hundredvis af ideer, der kan styrke disse færdigheder. Armstrong anbefaler bl.a., at der skabes miljøer, hvor læse/skrive-færdigheder næres og støttes med musik, kunst, naturoplevelser, logiske analyser, dramatiske opførelser, mundtlige fremførelser, følelsesmæssige udtryk, socialt samspil og en lang række andre kreative "næringsstoffer".
Man kan næsten ikke undgå at hente inspiration til, hvordan læsning og skrivning kan stimuleres i alle mulige andre fag, ud over selv faglæsningen.

Denne bog er intet mindre end en genistreg fra Armstrongs side. På vanlig klar og veldokumenteret måde har han skrevet en bog, der ikke ligner nogen andre bøger om læsning og skrivning. Selvom der bliver præsenteret mange nye tanker, virker de så naturlige og rigtige, at man ofte må nikke anerkendende -- og stiltiende eller højlydt give forfatteren ret. Mange ting kommer til at stå soleklart i lyset af de mange intelligenser, og man kan ikke undgå at blive inspireret til at tage de mange ideer og forslag i anvendelse.

Læsning og skrivning anses normalt for at høre under den sproglige intelligens. Men Thomas Armstrong viser i denne bog, hvordan inddragelsen af de syv andre intelligenser – den logisk-matematiske, den rumlig-visuelle, den krops-kinæstetiske, den musikalske, den interpersonelle, den intrapersonelle og den naturalistiske – vil styrke eleverne i deres læse- og skriveudvikling. Dette vil komme alle elever til gode – og i særlig høj grad de elever, der ikke er specielt stærke inden for den sproglige intelligens.

”Læsning og skrivning med mange intelligenser” henvender sig til alle, der arbejder med læse- og skriveudvikling. Dette gælder lige fra børnehaveklasselæreren, der leder sin klasse gennem aktiviteter i sproglig opmærksomhed, til universitetsprofessoren, der hjælper de studerende med at udforske anvendelsen af kinæstetisk billedsprog i Shakespeares skuespil. Bogen kombinerer Howard Gardners teori om de mange intelligenser og nyere hjerneforskning med historiske, antropologiske, biografiske og psykologiske perspektiver på evnen til at håndtere talt og skrevet sprog (”literacy”). Armstrong samler trådene fra eksisterende forskningsresultater og viser, hvordan man kan fastholde eleverne ved eksempelvis at tilføre læse/skrive-undervisningen brug af billedsprog, logik, mundtlig fremførelse, fysiske aktiviteter, følelser, musik, socialt engagement og naturoplevelser.

Armstrong giver hundredvis af idéer, strategier, tips og materialeforslag, der kan bruges i forbindelse med såvel grammatik- og staveundervisning som ordafkodning og læseforståelse. Hans praktiske og meget jordnære strategier bygger bro mellem de bedste metoder inden for læse- og skriveundervisning. Hans forslag kan anvendes på alle klassetrin og med alle slags elever – herunder specialundervisningselever og elever med tale/læse-handicaps – samt i alle andre sammenhænge, hvor læringen fokuserer på ord. Armstrong viser i bogen, hvordan elevernes læse/skrive-færdigheder kan styrkes for livet.

Bogen er en rigtig øjenåbner, der vil få mange lærere til at stille sig selv spørgsmålet: ”Hvorfor har jeg dog aldrig tænkt på det?”

ANMELDELSE AF BOGEN:

Anmeldt i Folkeskolen 23/8-04.

Fra lektørudtalelsen: "Bogen er både inspirerende og en praktisk hjælp til undervisere på mange niveauer."

INDHOLDSFORTEGNELSE:

Introduktion, 7 
1. Læsning, skrivning, de mange intelligenser og hjernen, 18
2. I nærkontakt med ordenes "muskulatur", 35
3. Få øje på ordenes visuelle grundlag, 56
4. Sving i takt med sprogets rytmer, 75
5. Tag bestik af ordenes logik, 92
6. Mærk tekstens følelsesmæssige kraft, 109
7. Om læsnings og skrivnings sociale kontekst, 128
8. Sandheden om det mundtlige grundlag for læsning og skrivning, 147
9. Åbn naturens bog, 164
Afslutning, 180
Litteraturliste - engelsk, 182
Nyere danske fagbøger om læsning og skrivning, 192
Stikord, 194

  

ANDRE BØGER PÅ DANSK AF THOMAS ARMSTRONG:

Klog på mange måder
Mange intelligenser i Klasseværelset
  

Gå til top
Til toppen


Forlaget Adlandia * Lille Mosevej 8 * DK-3050 Humlebæk * Tlf: 49 16 01 82 * Fax: 49 16 01 83
Email: Adlandia@post8.tele.dk * URL: www.adlandia.dk