Indholdsfortegnelse til bogen
Mange Intelligenser i KlasseværelsetIndledning v/Howard Gardner

Introduktion v/Thomas Armstrong

Oversætterens kommentarer

Kap. 1: Grundlaget for teorien om de mange intelligenser

 • Beskrivelse af de syv intelligenser
 • Det teoretiske grundlag for MI teorien
 • Nøglepunkter i MI teorien
 • Eksistensen af andre intelligenser
 • Forholdet mellem MI teorien og andre intelligensteorier
 • Oversigtsdiagram over MI teorien
  • Intelligenser
  • Kernekomponenter
  • Symbolsystemer
  • Høje "slutresultater"
  • Neurologiske systemer
  • Udviklingsfaktorer
  • Hvad kulturer værdsætter
  • Evolutionær baggrund
  • Tilstedeværelse hos andre arter
  • Historiske faktorer
 • Til videre studium

Kap. 2: MI og personlig udvikling

 • Identifikation af egne intelligenser
  • MI undersøgelse for voksne
 • Om at trække på MI ressourcer
 • Sådan udvikler man de mange intelligenser
 • Aktivering og deaktivering af intelligenser
 • Til videre studium

Kap. 3: Beskrivelse af intelligenser hos elever

 • Vurdering af elevers mange intelligenser
  • Syv indlæringsprofiler
  • Checkliste til vurdering af elevers mange intelligenser
 • Til videre studium

Kap. 4: Undervisning af elever i MI teorien

 • En fem minutters introduktion til MI teorien
 • Aktiviteter til undervisning i MI teorien
 • Til videre studium

Kap. 5: MI og udvikling af undervisningsplaner

 • Den historiske baggrund for undervisning, der vedrører flere sanser
 • MI læreren
 • Vigtige materialer og metoder i MI undervisning
 • Oversigt over "Syv undervisningsmetoder" - belyst ved:
  • Intelligens
  • Undervisningsaktiviteter
  • Undervisningsmaterialer
  • Undervisningsstrategier
  • Eksempel på undervisningsmetode
  • Eksempel på lærerens præsentationsfærdighed
  • Eksempel på aktiviteter til begyndelsen af en time
 • Sådan laver man MI timeplaner
  • MI Planlægningsspørgsmål
  • MI Planlægningsark
  • Færdigt MI Planlægningsark
  • Eksempel på syvdages MI timeplan
 • MI og tematisk undervisning
 • Til videre studium

Kap. 6: MI og undervisningsstrategier

 • Undervisningsstrategier til sproglig intelligens
 • Undervisningsstrategier til logisk-matematisk intelligens
 • Undervisningsstrategier til spatial intelligens
 • Undervisningsstrategier til krops-kinæstetisk intelligens
 • Undervisningsstrategier til musikalsk intelligens
 • Undervisningsstrategier til interpersonel intelligens
 • Undervisningsstrategier til intrapersonel intelligens
 • Til videre studium

Kap. 7: MI og klassemiljøet

 • MI og miljømæssige faktorer i undervisningen
 • MI aktivitetscentre
 • Typer af aktivitetscentre
  • Permanente, åbne aktivitetscentre
  • Midlertidige emnebestemte aktivitetscentre
  • Midlertidige åbne aktivitetscentre
  • Permanente emnebestemte aktivitetscentre
 • Elevmedbestemmelse og aktivitetscentre
 • Til videre studium

Kap. 8: MI som ledelsesværktøj i klasseværelset

 • Sådan får man elevernes opmærksomhed
 • Forberedelse af aktivitetsskift
 • Kommunikation af klasseregler
 • Dannelse af grupper
 • Håndtering af individuel adfærd
  • MI strategier til håndtering af individuel adfærd
 • Om at se tingene i et bredere perspektiv
 • Til videre studium

Kap. 9: MI skolen

 • MI og den traditionelle skole
  • MI i traditionelle skoleprogrammer
 • Komponenterne i en MI skole
 • Key skolen - en model for MI skoler
 • Fremtidens MI skoler
 • Til videre studium

Kap. 10: MI og vurdering

 • Forskellige vurderingserfaringer
  • Standardiserede prøver kontra autentisk vurdering
 • MI vurderingsprojekter
 • Syv måder at vurdere på
  • Eksempler på de syv måder, eleverne kan demonstrere deres kundskaber om specifikke emner
 • Vurdering i kontekst
  • Indlæringsbeskrivelse/Elevkontrakt
  • 49 forskellige grundlag for MI vurdering
 • MI Portfolios
  • Ideer til indholdet af en MI portfolio
  • Lærerens tjekliste vedr. overvejelser om brug af MI portfolios
 • Til videre studium

Kap. 11: MI og specialundervisning

 • MI teorien som vækstparadigme
 • Modeller for vækst: Handicappede personer med succes
  • Mangelparadigme kontra vækstparadigme inden for specialundervisning
  • Personer, der klarede sig fremragende på trods af handicaps
 • Kognitive omgåelsesmetoder
  • Strategi til omgåelse af intelligensmæssige svagheder
  • Eksempler på afhjælpende MI metoder i specielle emner
 • MI teorien til udarbejdelse af individuelle handlingsplaner
 • MI teoriens store betydning for specialundervisningen
  • Eksempler på individuelle MI handlingsplaner
 • Til videre studium

Kap. 12: MI og kognitive færdigheder

 • Hukommelse
 • Problemløsning
 • Om at fremme Christofferske konfrontationer
 • MI teorien og Blooms niveauer af kognitiv kompleksitet
  • MI teorien og Blooms taxonomi
 • Til videre studium

Kap. 13: Andre anvendelsesområder for MI teorien

 • Computerteknologi
  • Software, der aktiverer de mange intelligenser
 • Kulturel mangfoldighed
  • Fremtrædende personer fra minoritetsgrupper
 • Erhvervsvejledning
 • Til videre studium

Referencer

Appendiks A: En basisliste over bøger om de mange intelligenser

Appendiks B: Beslægtede bøger om MI undervisning

Appendiks C: Eksempler på MI lektioner og programmer

StikordsregisterTilbage til Mange Intelligenser
Tilbage til Mange Intelligenser