Vorbasse

"Fortællinger fra en levende landsby"
af Jeremy Watts
ISBN 9788791604034. Udkommedato 7. maj 2010.

Udgivelsen rammer lige ned i DR's stort anlagte tema- og debatserie om
Udkantsdanmark under overskriften "Danmark knækker"

Bogen

vorbassebog

Vorbassebogen

Jeremy Watts

Jeremy Watts

Se omtalen af bogen i
TV2 Nyhederne
(alle links til indslaget)

Se omtalen i TV2 Nyhederne

Jes Dorph-Petersen fortæller om Vorbassebogen

Se omtalen i TV2 Nyhederne

Jeremy viser rundt i Vorbasse i TV2-indslaget

Se omtalen i TV2 Nyhederne

Mariane Schmidt er også med i TV2-indslaget

Se omtalen i TV2 Nyhederne

Gert Thomsen er også med i TV2-indslaget

Se omtaler m.m. nederst på denne side

Beskrivelse

Information om bogen 
Se omtaler m.m. nederst på denne side
Pris (inkl. moms): kr. 297,-
ISBN-nummer: 9788791604034
Bogtype: Hardback
Sideantal: 560
Tegninger af: Sune Watts
Om forfatteren:
Jeremy Watts er opvokset og uddannet i England, men har boet i Vorbasse sogn siden 1973. Han har undervist på Grindsted Gymnasium i 35 år, og er oversætter og lærebogsforfatter.
Presse-ressourcer til omtale af bogen: Vorbassebogen

Bor du langt fra en boghandler, kan du få den sendt direkte fra forlaget.
Indsæt beløbet kr. 375 på Danske Bank-konto: 3183-3174071128.
Anfør VORBASSE samt navn og adresse på indbetalingen.

Andre lokalhistoriske bøger af Jeremy Watts:
  • Det er ikke for at prale (et portræt af Grindsted)
  • Død mands gods (om Vorbassedrengene)
  • Jordforbindelse (fortællinger fra glemmebogen)
  • Et godt marked (Vorbasse marded i tekst og billeder)
  • Lægen og landsbyen (erindringer om Ove Hjorth Clausen).

Læs mere om alle bøgerne her.

Vorbasse byskilt

Fortællinger fra en levende landsby

Denne bog er en mosaik af et vestjysk sogn. Den samler 70 menneskers fortællinger om sig selv og sognet gennem tiderne. Bogen tegner et billede af en livsstil og en fælles underbevidsthed, der hurtigt bliver glemt i et postmoderne, teknologisk samfund.

Fortællingerne er hentet ud af samtaler, der for det meste er foregået ved køkkenbordet over en kop kaffe. Fortællerne er nogenlunde repræsentative for sognets sammensætning af personer, hvad angår køn, alder, beskæf­tigelse og baggrund. Ordene er deres egne. “Jeg har vist været lidt for åbenmundet” er der nogle gange blevet sagt, og passager er efterfølgende blevet redigeret. Meget ligger mellem linjerne.

Vorbasse repræsenterer utallige små landsbyer på den jyske halvø, og såmænd også ude i verden. I mødet med Vorbasse ser vi på, hvorfra vores moderne samfund stammer. Heri kan også aflæses hvilke værdier, der er retningsgivende i et levedygtigt mikrosamfund, og bogen kan derfor være opmuntrende for dem, der beklager byernes og forbrugersamfundets vækst. At der stadig er liv i Vorbasse beror på nogle historiske tilfældigheder, men også på en sammensætning af mennesker, der vil noget.

Bogen indeholder også to historiske artikler om livet i Vorbasse før og nu, samt en artikel med betragtninger om den danske befolknings bosætningsmønstre, af prof. Johs. Nørregaard Frandsen.

Bogen vil være en inspirationskilde og en god idéressource for folk i andre landsbyer, der kæmper for at overleve.

En af mange illustrationer af Sune Watts

INDHOLD:

Vorbasse fra oven
INTRODUKTION (læs afsnittet online - pdf 143 Kb)
v/Jeremy Watts, lektor 7
LANDSBYEN MELLEM MIDTE OG UDKANT
v/Johs. Nørregaard Frandsen, professor 16
VORBASSE UNDERVEJS
v/Sven Tygesen, skoledirektør 23
UDGRAVNINGER VED VORBASSE
v/John Rendboe, museumschef 40

Historie
1. Arthur Skygebjerg, landmand 49
2. Kristian Kongsgaard Hansen, bankfuldmægtig 54
3. Tove og Frede Bomann, plejehjemsassistent, selvstændig 70
4. Grethe Larsen, sygemedhjælper 91
5. Gregers (Gegge) Nielsen, tømrer 100

Landet
6. Anna Falk Petersen, husmandskone 111
7. Birthe Nielsen, social og sundhedshjælper 117
8. Arthur Holdt, landmand 125
9. Niels Morten Madsen, gårdejer 128
10. Ingevald Damgaard, maskinstationejer 138
11. Søren og Mie Jensen, gårdejere 142
12. Ruth og Theodor Benthin, gårdejere 151
13. Egaa og Anna Tornbjerg, gårdejere 160
14. Peer Storm Andersen, dyrlæge 171

Skoven
15. Erling Øhlenschlæger, plantageejer 181
16. Anny Bonde Jensen, sygemedhjælper 187
17. John Christensen, skovfoged 196

Østerviggård
18. Knud Thomsen, gårdejer 207
19. Stinne og Niels Jørgen Thomsen, gårdejere 216
20. Gitte og Gert Thomsen, gårdejere 226

Tre generationer
21. Kirsten og Jens Aage Thomasen, direktører 241
22. Lene Jensen, tandplejer, sekretær 255
23. Julie Trøllund Jensen, gymnasieelev 264

De unge
24. Sigrid Skygebjerg, pensionist 273
25. Nadja Flensted Høgholt, folkeskoleelev 277
26. John Pedersen, folkeskoleelev 283
27. Pia Madsen, børnehaveleder 290
28. Mariane og Svend Erik Schmidt, folkeskolelærere 297
29. Jørgen Møller, skoleleder 305

De fremmede
30. Annemarie Kruuse og Flemming Andersen, kulturformidler og tømrer 317
31. Peder Pedersen, socialpædagog 333
32. Taj Taj, universitetsammanuensis, buschauffør, indvandrerkonsulent 341
33. Adele Reenberg, lærer 347
34. ‘Mes’, Suad Traljesic, pizzeria- og grillbarejer 353
35. Jeremy Watts, lektor 358

Kirken og troen
36. Jørgen Bækgaard Thomsen, præst 371
37. Jens Pradsgaard, graver 377
38. Inger Kristensen, sygeplejerske 386

Kunst
39. Lisbeth Petersen, pædagog, kunstmaler 393

Politik
40. Niels A. Johansen, postbud 405
41. Inger Donslund, sekretær 408
42. Ole Gram, lektor, fuldmægtig 417
43. Henrik Dam Kristensen, politiker 425

Forretninger
44. Tina Fyhn Larsen, bagermester 437
45. Aage Schmidt, bagermester 445
46. Aksel og Trine Okholm, boghandlere 455
47. Gudde Kristensen, brødudsalg 465
48. Bjarne Madsen, malermester 470
49. Jenny Larsen og Jette Kring (tidl. Larsen), butiksindehavere (mor og datter) 474

Omkring lægeboligen
50. Elisabeth Clausen, pensionist 487
51. Charlotte Erichsen, fysioterapeut 491
52. Gudrun og Kurt Tønning, sygeplejerske og læge 499

Hjulene i gang
53. Mogens Johansen, forretningsfører 511
54. Kristian Johansen, postbud 518
55. Erik Rasmussen, Sparekasse-forretningsfører 525
56. Gitte Kragholm Larsen, campingpladsejer 535
57. Jane Langvad og Brian Madsen, kroværter 544

Personregister 557
Erhvervsregister 559

Omtaler af bogen:

April-maj 2010: Vorbasses officielle hjemmeside: www.vorbasse.dk
1. maj 2010: Vejle Amts Folkeblad : Fredericia Dagblad (side 10-11): Udkantsdanmark er levende
3. maj 2010 kl. 19.38: TV2 Nyhederne (3 min.): http://nyhederne.tv2.dk/video/index/id/30300896/
7. maj 2010: P4 Trekant (kl. 9.15): Interview i radioen
7. maj 2010: Reception på Vorbasse Bibliotek - 100 mennesker deltager i lanceringen af bogen (fotos kommer).
7. maj 2010: Jyske Vestkysten (forsiden): Landsbyen taler med mange stemmer
7. maj 2010: Jyske Vestkysten (Billund side 1): Mammutværk giver Vorbasse landsbyens historie tilbage
7. maj 2010: Jyske Vestkysten (Billund side 2-3): Vorbasse lever af fællesskabet
8. maj 2010: Jyske Vestkysten (Grindsted-Billund side 6): Trængsel og kø for at få en bog og autograf af Jeremy Watts
8. maj 2010: Jyske Vestkysten (kommentar): Vorbasses vilje er i særklasse  

Gå til toppen