Thomas Armstrongs egen introduktion til:
Mange Intelligenser i KlasseværelsetDenne bog er opstået på baggrund af mit arbejde gennem de seneste otte år, hvor jeg har anvendt Howard Gardners teori om de mange intelligenser på den praktiske undervisning i klasseværelset (Armstrong 1987b, 1988, 1993). Jeg blev oprindelig fascineret af modellen i 1985, da jeg så, at den introducerede et sprog til at tale om indre evner hos børn - især de elever, der i løbet af deres skoletid er blevet betegnet som "LD" og "ADD" børn (Armstrong 1987a). Det var som specialundervisningslærer i slutningen af 1970'-erne og begyndelsen af 1980'erne, at jeg begyndte at føle et behov for at bryde med, hvad jeg anså for et underskuds-orienteret mønster inden for specialundervisning. Jeg ønskede at skabe en ny model baseret på, hvad jeg tydeligt så, var de mange talenter hos disse "handicappede" børn.
Jeg behøvede ikke at opfinde en ny model. Howard Gardner havde allerede gjort det for mig. I 1979 blev han som Harvard forsker af en hollandsk, filantropisk gruppe, Bernard Van Leer Foundation, bedt om at udforske det menneskelige potentiale. Denne invitation lagde grundstenen til Harvard projektet Zero, der har tjent som institutionel jordemoder for teorien om de mange intelligenser. Selv om Gardner havde tænkt over idéen om "mange former for forstand" siden i hvert fald midten af 1970'erne (se Gardner 1989, s. 96), blev udgivelsen i 1983 af hans bog Frames of Mind det reelle fødselstidspunkt for "MI" teorien. Responsen på teorien om de mange intelligenser var bemærkelsesværdig. Organisationer som The Rockefeller Foundation, The Lilly Endowment, The Spencer Foundation og The MacArthur Foundation finansierede forskning baseret på teorien. Gardner høstede anerkendelse for sin model fra The American Psycological Association, The University of Louisville og mange andre grupper. Mange intelligenser blev et varmt emne i medierne med omtale på ABC World News Tonight, The Today Show og Donahue samt artikler i Life, Newsweek, Family Circle, The New York Times og utallige andre publikationer. Rundt omkring i landet begyndte skoler at inkorporere mange intelligenser i deres programmer. Det aktuelle realisationsniveau af Gardners model er vanskeligt at måle nøjagtigt, eftersom det ikke er et stift program, og Gardner har udtrykt et ønske om ikke personligt at kontrollere et spirende mange-intelligens-imperium ("Jeg er ikke tanke-politiet", bemærkede han engang på et ASCD møde).
MI teorien kan måske mere nøjagtigt beskrives som en undervisningsfilosofi, en indstilling til indlæring eller mere præcist en meta-model for undervisning i ånden af John Deweys idé om progressiv uddannelse snarere end et fastsat program af stive teknikker og strategier. Som sådan tilbyder den lærere en væsentlig mulighed for kreativt at tilpasse dens fundamentale pricipper til et hvilket som helst antal af uddannelsesmæssige rammer. I denne bog præsenterer jeg min egen specielle bearbejdning af Gardners model for lærere. Mit håb er, at bogen vil kunne bruges på mange måder som hjælp og inspiration til fortsatte reformer inden for uddannelsesområdet:
  • som en praktisk introduktion til teorien om de mange intelligenser for enkeltpersoner, der er nye over for modellen.
  • som en supplerende tekst for lærere under uddannelse på læreanstalter.
  • som studiehåndbog for grupper af lærere og administratorer, der arbejder i skoler i færd med at iværksætte reformer.
  • som en ressourcebog for lærere på udkig efter nye idéer til at intensivere deres undervisningserfaring.
Hvert kapitel afsluttes med et afsnit under titlen "Til videre studium", som hjælper læserne med at integrere materialet i deres undervisningspraksis. Tre tillæg samt en liste over henvisninger gør læserne opmærksom på andre materialer beslægtede med MI teorien, som kan forbedre og udvide deres forståelse af modellen.
Mange mennesker har hjulpet med at muliggøre denne bog. Først og fremmest vil jeg takke Howard Gardner, hvis støtte til mit arbejde gennem årene har givet brændstof til mit vedvarende engagement i MI teorien. Jeg vil også takke Mert Hanley, leder af The Teaching/Learning Center i West Irondequoit School District i den nordlige del af New York, for at give mig mulighed for at arbejde med forskellige skoledistrikter i Rochester området. Over en periode på fire år i disse distrikter afprøvede jeg mange af idéerne i denne bog. Ligeledes tak til de følgende enkeltpersoner, som på forskellig måde hjalp til med at give Mange Intelligenser i Klasseværelset form: Sue Teele, David Thornberg, Jo Gusman, Jean Simeone, Pat Kyle DeLee Lanz, Peggy Buzanski, Dee Dickinson samt min hustru Barbara Turner. Endelig går min særlige påskønnelse til de tusinder af lærere, administratorer og elever, der var modtagelige over for idéerne og strategierne på disse sider. Denne bog er blevet skabt med anerkendelse af det rige potentiale, der findes i enhver.

-Thomas Armstrong


Tilbage til Index
Tilbage til Index